Tilføj bogmærke
Anmeldelse

Anmeldelse af Jørgen Buttenschøn
Portræt af But
Jørgen Buttenschøn
- sexolog og tidligere forstander ved Lyngåskolen, Århus

"Nu er seksualundervisning blevet betydeligt lettere!"

Folkeskolens obligatoriske seksualundervisning gælder for alle - også for børn og unge med udviklingshæmning.

Det samme gælder retten til at have et seksualliv efter egne ønsker og behov livet igennem.

Det er de fleste pårørende og professionelle enige i.

Men når det kommer til konkret seksuel opdragelse og undervisning, synes mange, det bliver svært.

Nu er det blevet betydeligt lettere.

Anette Løwert og Karsten Løt har bearbejdet og omskrevet et hollandsk seksualundervisningssystem til dansk. Det er der kommet et helt fantastisk, metodisk materiale ud af: På vej til voksen...

Forfatterne har simpelthen skabt et undervisnings- eller opdragelsessystem til brug for unge udviklingshæmmedes opvækst og seksuelle forståelse. Det omfatter plancher, fotografier og en udførlig og systematisk undervisningsvejledning, der suppleres med en materialeoversigt med henvisninger til relevant litteratur, pjecer, videoer, pædagogiske spil og hjemmesider.

På vej til voksen... kan bruges af alle - forældre, pædagoger og lærere. Materialet kan tilpasses lige netop det trin eller udviklingsniveau, der findes passende.

Materialet er et overflødighedshorn af forslag og ideer og samtidigt så enkelt og overskueligt og metodisk opbygget, at enhver opdrager / underviser kan benytte det.

Det er bare med at komme i gang, og det bliver ikke svært.

Mange forestiller sig, at seksualundervisning enten medfører forlegenhed, bliver fræk og pornografisk eller sætter noget i gang, som man ikke kan styre. Sådan er det slet ikke med materialet På vej til voksen... Det starter på de unges niveau, og arbejder sig stille og roligt videre, men hele tiden i et tempo, hvor de unge er med. Materialet er et eksemplarisk eksempel på, at læring så langt er at foretrække for indlæring. Underviseren skal ikke servere en forud bestemt viden for eleverne, som de lærer uden ad, uden at have egne sanser og følelser med. Nej, eleverne skal give udtryk for, hvad de føler og drømmer om. De skal engageres og være nærværende, og det bliver de.

Der er egentlig ikke noget nyt fagligt stof i materialet; det meste er kendt viden for de fleste voksne, eller kan i hvert fald hurtigt tilegnes. Det geniale er den stilfærdige og metodiske pædagogik, der starter med, at eleverne føres gennem en række almindelige og kendte livssituationer, der engagerer og påvirker følelserne, således at de på en naturlig måde glider over i det mere intime og seksuelle.

På den måde opleves seksualiteten ikke som noget farligt eller specielt, men snarere som en integreret del af livet. Udviklingshæmmede stiller ikke de samme spørgsmål omkring følelser, seksualitet og forplantning som andre unge, og hvordan skal man så bære sig ad med at fortælle dem noget, de ikke er interesserede i eller måske ikke ved noget om, siger mange.

På vej til voksen... bygger på den kendsgerning, at alle mennesker har seksuelle følelser og behov, men på meget forskellige udviklingstrin. Det starter på det allerlaveste og for nogle måske lidt barnlige trin, men med mulighed for hurtigt at avancere, således at elever på alle niveauer tilgodeses.

Eleverne lærer ikke seksualitet som et begreb eller et tema, men de kommer til at opleve sig selv som levende medarrangører i deres eget liv.

Og selvfølgelig!
Dette indebærer større indsigt og forståelse, etiske overvejelser og respekt, ansvar for sig selv og for andre, mod til at kunne handle og selv sige ja eller nej. Læreprocessen sker i den enkeltes eget tempo.

En væsentlig sidegevinst ved denne form for læreproces er, at eleverne bliver langt bedre til at passe på sig selv, så risikoen for fejludvikling og overgreb minimeres.

Forfatterne er absolut eksperter på området: Anette Løwert er speciallæge og har i en årrække beskæftiget sig med psykiatrisk og sexologisk behandling og vejledning af udviklingshæmmede, og Karsten Løt, der er speciallærer og viceforstander på Limfjordsskolen i Løgstør - Nordjyllands Amts kostskole for unge udviklingshæmmede, har gennem adskillige år afprøvet materialer til seksualundervisning i praksis både for elever og medarbejdere under efteruddannelse. Begge er de engagerede i Seksualvejlederuddannelsen. Anette som fast gæsteinstruktør, og Karsten som grundlægger, faglig undervisningsansvarlig og gennemgående underviser. De to har med stor nænsomhed og empati overført deres store viden og erfaring til det arbejdsredskab, der nu foreligger, og som nærmest kan beskrives som pædagogisk metodebog til seksuel oplæring.

På vej til voksen... bør indgå som grundmateriale på alle seminarier og læreranstalter, hvor man sigter mod at beskæftige sig med menneskelig opdragelse og vækst, ligesom materialet må være en selvfølge på pædagogiske institutioner og specialskoler. På vej til voksen... er skrevet for unge med udviklingshæmning, men samtidig så smidig og transferbrugelig, at ideerne og opgaverne let kan tilpasses på andre niveauer: Folkeskolen, efterskoler etc..

Det har været en fornøjelse kritisk at gennemgå På vej til voksen..., og jeg kan på det varmeste anbefale materialet til pårørende og professionelle: De to parter skal samarbejde, men naturligvis benytte materialet forskelligt til den eller de unge, hvis opdragelse og udvikling, de hver især har ansvar for.


Jørgen Buttenschøn.

+


Karsten LøtCopyright © 2004-2024 Karsten Løt. Alle rettigheder forbeholdes.